a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.
Для захисту інформації у комірках ЕТ призначений засіб Захист (Protection), з допомогою якого можна закрити зміст комірок (Lock), приховати зміст комірок (Hide), або захистити робочий лист (Protect worksheet).

Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.
Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М.

Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.
Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.