a934313b

Новшество информационных технологий 2017


В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.
Наприклад, експертна система ухвалення рішень на ринку цінних паперів, експертна система оцінки кредитних ризиків, тощо.

Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.

Метою введення цього поняття є об’єднання різних технологій, пов’язаних із процесом існування об’єкту в єдину метатехнологію, в якій визначені закони перетворення рольових функцій, компонентів локальних технологій.
Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.