a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.
При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.

Обов’язковою вимогою до інформації є: а) достовірність в) носій, джерело, приймач та наявний зв’язок між ними б) паперове підтвердження г) всі відповіді правильні 4.
4.3.

Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).