a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі 3.1.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Засоби макропрограмування значно розширюють можливості обробки даних, автоматизують окремі процедури і полегшують роботу користувача.
Прикладом програмного забезпечення з інтелектуальними здіб- ностями може служити програма “Бармаглот” Ролло Карпентера (www.

На сьогодні компанія Numenta приступила до розповсюдження дослідної версії обчислювальної платформи NuPIC (Numenta Platform for Intelligent Computing), з допомогою якої користувач може самостійно будувати системи, які реалізують принцип передбачувальної пам’яті, і використовувати їх для розв’язання задач, пов’язаних з аналізом та екстраполяцією різноманітних даних.
Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.