a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.
Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.

Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.
Наприклад, віднесення нового товару певної товарної групи (продовольчі, промислові), віднесення клієнта до визначеної категорії (постійний клієнт, новачок).

Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.
Процес еволюції знань не містить: а) пояснення в) правила виводу б) проміжні знання г) інформації Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Технологія: означення, вимоги та результат.