a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.

Для прикладу можна взяти обсяг даних у всесвітній мережі Інтернет, що збільшується щохвилини.
Це логічно цілісний набір відомостей для безпосереднього вирішення потрібної задачі (або ряду задач), який підготовлений спеціалістами.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.