a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.
Це такі як: символ, реквізит, показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.

Разом з цим, процесор ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримує імпорт, обробку і збереження даних у форматах файлів процесора ЕТ Microsoft Excel – файлах формату *.xls.
Дані – відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень Дані, як речовину чи енергію, можна збирати, обробляти, зберігати, змінювати форму їх представлення.

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.