a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.
Вчені даного напрямку стверджують, що в області штучного інтелекту поки що невідомо нічого, що може бути порівняне з літаком чи автомобілем.

на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.
Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.

В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.