a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.
Тестові завдання 1.

Для захисту інформації у комірках ЕТ призначений засіб Захист (Protection), з допомогою якого можна закрити зміст комірок (Lock), приховати зміст комірок (Hide), або захистити робочий лист (Protect worksheet).
Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.

Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.
Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.