a934313b

Новшество информационных технологий 2017


До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.
І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.

Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.
Непрямі дані.