a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.

► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.
При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).

Нові знання можуть породжуватись наступними методами: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) цілеспрямоване навчання в) осмислення наявних знань б) вивчення даних г) всі відповіді вірні 10.
Код виробника привласнюється регіональним відділенням міжнародної організації EAN International.