a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).

Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.

Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.
Видобування знань.