a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Детальніше інформаційні та програмні продукти розглянемо в наступних розділах.
При цьому у програмі процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримується версія мови програмування Basic, є вбудована можливість, окрім створення і застосування макросів, ще й написання власних підпрограм і модулів.

Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.

Програмний додаток Pictures навчений розпізнавати у монохромних піктограмах, розмірами 32х32 піксела один із 48 стандартних символів.
Для кращого представлення даних у ЕТ можуть використовуватись різні формати представлення даних: числовий, відсотковий, дата, час, грошовий, бухгалтерський, науковий, дробовий, логічний, текстовий, користувацький.