a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

Кожні 5 років вносяться зміни.
Трудомісткий метод.

Ієрархічний метод класифікації відрізняється кількістю рівнів (ступенів) класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю.
Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.