a934313b

Новшество информационных технологий 2017


забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.
Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.

- 26 - Штрихове кодування.
Ключові слова Технологія, об’єкт, технологічний процес, інформаційний процес, життєвий цикл, дані, інформація, знання.

Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.