a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Прикладом програмного забезпечення з інтелектуальними здіб- ностями може служити програма “Бармаглот” Ролло Карпентера (www.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.

І.• Франка, 003: НУ “Львівська політехніка”,...); код кафедри (01: економічна, 02: математична, 03: юридична,...);• код спеціальності (01: інформаційні управляючі системи та• технології, 02: економіка підприємства, 03: прикладнаматематика, 04: юриспруденція,...); код курсу (1: перший, 2: другий, 3: третій,...);• код групи (1: перша, 2: друга, 3: третя,...);• код студента (відповідно до порядкового номера у групі).• Наприклад, повний код студента Антоненка А.А.
Для створення штрихових кодів та етикеток або ярликів із штрих-кодовими позначками розроблені спеціальні програми.

Цього можна досягти внесенням до коду контрольного розряду.
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).