a934313b

Новшество информационных технологий 2017


1.3.
Сімейні покупці (сегмент 1).

Кожні 5 років вносяться зміни.
Особливе значення має здатність інформації перетворюватись на нові знання (процесрозглянутовпопередньомурозділі), якіможутьбутивикористані для прийняття управлінських рішень і поповнень знань управлінського персоналу.

► Яка специфіка вхідної інформації для програмованої технології? ► Охарактеризуйте життєвий цикл інформації.
До числа таких користувачів відносяться прикладні програмісти, аналітики, оператори, системні програмісти, обслуговуючий персонал – вони є проміжними користувачами.