a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.
Інтелектуальні технології обробки економічних даних 4.1.

До числа таких користувачів відносяться прикладні програмісти, аналітики, оператори, системні програмісти, обслуговуючий персонал – вони є проміжними користувачами.
Ієрархічний метод класифікації відрізняється кількістю рівнів (ступенів) класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю.

Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Особливе значення має здатність інформації перетворюватись на нові знання (процесрозглянутовпопередньомурозділі), якіможутьбутивикористані для прийняття управлінських рішень і поповнень знань управлінського персоналу.