a934313b

Новшество информационных технологий 2017За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).

Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.
За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.

Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
Класифікатор – офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації Класифікатор є чітким вираженням класифікації і кодування.