a934313b

Новшество информационных технологий 2017


В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.
Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.

ергономічної – люди (оператори, програмісти, користувачі),• психофізіологічні вимоги до користувачів, ергономічні характеристики окремих технологічних операцій; організаційної – форми і методи організації технологічних• процесів, функції робочих місць, структура мережі робочих місць, регламентація прав доступу до баз даних і знань, характеристики часових циклів; інформаційної – бази даних та знань, початкова вхідна• інформація, керуючі дані, моделі потоків інформації в даній предметній області, дані як проміжні результати, тощо; економічної – економічні цілі обробки даних, обмеження,• ресурси для впровадження.
► Поняття процесу і його компоненти.

Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.