a934313b

Новшество информационных технологий 2017Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.
Найбільше розповсюдження отримали градієнтні методи – алгоритм зворотного поширення похибки (Back Propagation), зв’язаних градієнтів, RProp і інші.

Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.
- 52 - Нейронні мережі є обчислювальними структурами, що моделюють прості біологічні процеси, подібні до тих, що відбуваються в людському мозку.

Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.