a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Як правило, виділяють такі одиниці фізичної структури даних (від найнижчої до найвищої): символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних.
Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.

Сукупність технологічних операцій і технологічних модулів переробки даних, структурованих згідно вимог ефективного досягнення однієї з цілей функціонування ІТ, що обслуговує дану предметну область, це а) виробничій процес в) інформаційно-технологічна система б) інформаційно-технологічний процес г) професійно-технічна технологія 11.
Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).

Тестові завдання 1.
Сучасну назву отримала в 2-му виданні (1927-1932 рр.).