a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Ієрархічний метод класифікації відрізняється кількістю рівнів (ступенів) класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю.
Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.

Інсталяційний пакет пакет програми NuPIC поширюється у двох версіях: для операційних систем Linux та Mac OS.
Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М.

Через це зміна хоча б однієї ознаки приводить до перерозподілу класифікаційних угруповань.
Якщо відповідь позитивна, здійснюється перехід до правого вузла наступного рівня; потім знову слідує питання, пов’язане з відповідним вузлом і т.д.