a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.
Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.
Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.

Наприклад: вхідні дані надходять в інформаційну систему у вигляді інформаційних повідомлень.
Хоукінза ці сигнали містять передбачення.