a934313b

Новшество информационных технологий 2017


3.5.
І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.

Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині інформаційної системи, так і між різними інформаційними системами, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно уніфікувати та стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту, для чого служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.
За гіпотезою Д.

В алгоритмі SOM всі нейрони (вузли, центри класів) впорядковані в деяку структуру, як правило – двовимірну сітку.
Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.