a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Хоукінза, поняття передбачення отримує розширене трактування, згідно з яким його перевірка може виконуватися практично миттєво.
зелений; ознака – “професія” містить такий список значень: апаратник, автослюсар, столяр, токар та ін.

База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.
не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.

При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.
Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.