a934313b

Новшество информационных технологий 2017


У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.
Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел.

Наприклад: вхідні дані надходять в інформаційну систему у вигляді інформаційних повідомлень.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.
Програмний додаток Pictures навчений розпізнавати у монохромних піктограмах, розмірами 32х32 піксела один із 48 стандартних символів.