a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.
У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.

Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.
Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.

Наведений нижче приклад ілюструє роботу так званих бінарних дерев рішень, в кожному вузлі яких розгалуження проводиться по двох напрямах (тобто на питання, задане у вузлі, є тільки два варіанти відповідей, наприклад “так” чи “ні” ).
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.