a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

Технологія: поняття, основні властивості та процеси.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).

Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).