a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.

І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.
Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.

Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
Тому для ефективного вивчення ІТ- галузі необхідний усесторонній підхід, який дозволить об’єднати та узагальнити відомості ряду навчальних дисциплін, таких як “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, “Інформаційні системи і технології” та “Сучасні Інтернет-технології”.