a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.

Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.
Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.

Якщо в сканері немає вбудованого декодера (блок розшифрування штрих-коду), сканер передає в приймальний пристрій серію сигналів, які відповідають ширині чорних і білих смуг.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.