a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Це також означає слабку залежність вихідних даних від вхідних.
Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).

До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.
Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).

До числа таких користувачів відносяться прикладні програмісти, аналітики, оператори, системні програмісти, обслуговуючий персонал – вони є проміжними користувачами.
► Поняття процесу і його компоненти.