a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.

Наприклад, відомо, що на обсяги продажів впливає якість товару (як для продажу побутової техніки чи одягу).
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).

Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.