a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.
Вчені даного напрямку стверджують, що в області штучного інтелекту поки що невідомо нічого, що може бути порівняне з літаком чи автомобілем.

Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.

Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.
І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.