a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).
Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Як показує практика досліджень, системи, розроблені без урахування еволюційної передісторії, часом можуть перевершувати свої біологічні аналоги.

Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.
Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.