a934313b

Новшество информационных технологий 2017


► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.
Доцільно розглядати цикл – “дані – інформація – знання”, чітко розмежовуючи семантику компонент циклу і відношення між ними, що дозволяє представити загальну основу інформаційної технології та її сутність в різних предметних областях.

Система класифікації і кодування використовується в різних сферах людської діяльності: штрих-коди товарів, реєстраційні номери автомобілів, ідентифікаційні коди тощо.
Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.

1.4.1.
Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.