a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Людський мозок зберігає спогади, щоб постійно робити передбачення про оточуючу дійсність (про те, що людина бачить, відчуває, чує).

Призначення і структура класифікаторів Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.

Релевантна інформація (від англ.
Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.