a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.
Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
Для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на персональних комп’ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux використовуються наступні процесори електронних таблиць (ЕТ): OpenOffi ce.org Calc, ABS, Gnumeric, KSpread та ряд інших.