a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.
Зазначені програмні засоби мають потужні можливості обробки та аналізу даних, проте їх спільними недоліками є орієнтованість виключно на роботу під управлінням операційних систем сімейства MS Windows та порівняно висока вартість ліцензій на офіційне використання.

Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою.
Інтелектуальні технології обробки економічних даних 4.1.

Умовно-постійною є інформація, яка залишається незмінною певний, відносно великий проміжок часу (розклад руху поїздів, асортимент продукції, яку випускає фірма).
За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.