a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.
Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.

Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.
Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Класифікатор створено на підставі Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яку було укладено 15 червня 1957 року (переглянутої 14 липня 1967 року у Стокгольмі та 13 травня 1977 року у Женеві, а також зі змінами від 28 вересня 1979 року).