a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.

Наприклад, показник “Об’єм продажу ноутбуків фірми Acer складає 33 тисячі одиниць” є носієм кількісної та якісної характеристики відповідної величини.
Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.

Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.
В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.