a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.
Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.

Відповідно, застосовуючи різні технології до одного і тогожматеріалу, можна одержати різні продукти, оскільки технологія змінює первісний стан матеріалу з метою одержання нового матеріального продукту.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.