a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.
Висока вартість створення і впровадження експертних систем, нездатність людей знаходити складну і нетривіальну залежність, часто відсутність фахівців, здатних грамотно структурувати свої знання також ускладнюють популяризацію такого підходу.

Якщо причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний характер, це: а) розподілений процес в) автоматичний процес б) вибірковий процес г) хаотичний процес 2.
Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).