a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Дані – це основа інформації.
Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.

За фасетним методом класифікації код студента Петренка М.П., що навчається на стаціонарі за спеціальністю “фінанси” з початковою середньою освітою матиме наступний вигляд: Петренко М.П., стаціонар, фінанси, середня.
Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.