a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.
Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.

Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.

В ході навчання модифікується не лише нейрон-переможець (нейрон мапи, який найбільшою мірою відповідає вектору входів і визначає, до якого класу відноситься навчальний приклад), але і його сусіди, хоча і у меншій мірі.
Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.