a934313b

Новшество информационных технологий 2017


В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).
Вона включає довжину і тип.

Ці елементи називають інформаційними одиницями.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.

Штриховий код – графічний об’єкт прямокутної форми, що складається з послідовності відрізків суцільних ліній різної товщини та комбінації цифр і представляє певну інформацію у вигляді, зручному для зчитування технічними засобами (сканерами) Штрихове кодування базується на застосуванні двійкової системи числення: інформація запам’ятовується як послідовність нулів і одиниць, причому широкі смуги (темні чи світлі) означають 1, вузькі – 0.
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.