a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
Зберігання інформації передбачає наявність носія.

Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.
В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.

Але, як правило, виникає ситуація, коли представлення чинника є невідомим.
В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.