a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.
Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.

Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності: Інформаційний ресурс – організована сукупність документованої інформації, відомостей, даних і знань, яка призначена для задоволення інформаційних потреб споживача - 17 - На відміну від інших (матеріальних) ресурсів, інформаційний ресурс є практично невичерпним.

Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.
Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.