a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.
Число договірних держав Угоди становить 42.

Наприклад: “Оклад”, “Посада”.
► Опишіть особливості систематизації даних.

- 26 - Штрихове кодування.
Відповідно, застосовуючи різні технології до одного і тогожматеріалу, можна одержати різні продукти, оскільки технологія змінює первісний стан матеріалу з метою одержання нового матеріального продукту.